Vacature bestuurslid
Dierenambulance Groningen zoekt bestuurslid met een hart voor dieren
Dierenambulance Groningen (DAG) verleent eerste hulp aan gewonde dieren van wad tot stad. Dat doen we door 24 per dag klaar te staan voor de dieren met professioneel opgeleide vrijwilligers.
Bestuur DAG
Het bestuur treedt op als een faciliterend bestuur en zij ondersteunt en controleert de manager van de DAG. Het bestuur legt verantwoording af aan de leden van de vereniging. Het bestuur vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Tijdsinvestering is gemiddeld vier uur per maand.
Wie zoeken wij?
DAG zoekt een enthousiast bestuurslid met een hart voor dieren. Bestuurlijke ervaring is een pré, maar dat hoeft niet. Jouw vakgebied maakt niet uit, als je maar affiniteit hebt met de organisatie en ook voor de vrijwilligers die bij ons werken. De dierenambulance is geen commercieel bedrijf en we hechten grote waarde aan de ontwikkeling van onze vrijwilligers. We zien graag dat je een actief en breed netwerk met je meebrengt en het is fijn als je ervaring hebt met reïntegratietrajecten.
Wat bieden wij?
Een mooie vereniging van betrokken mensen die zich inzetten voor dieren. Het bestuur kent een informele sfeer met goede onderlinge verhoudingen. Eens per jaar is er een BBQ voor de vrijwilligers, een open dag voor de donateurs en geïnteresseerden en een informeel overleg voor het bestuur. Inbreng wordt gewaardeerd, er is veel ruimte voor ideeën en suggesties ter verbetering. Een belangrijke nevendoelstelling van DAG is om tijdelijke werk- of stageplekken aan te bieden aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt en hen kansen te bieden om werkervaring op te doen. Naast de dieren, zet het bestuur zich ook in voor de ontwikkeling van vrijwilligers.
Hoe verder?
Ben je enthousiast of heb je vragen? Bel, stuur dan een mail naar info@dierenambulance-groningen.nl