Nalaten

Het werk van de Dierenambulance Groningen steunen als u er niet meer bent – een mooie gedachte. U blijft de dieren helpen, zelfs na uw overlijden. U kunt dit realiseren door de Vereniging Dierenambulance Groningen op te nemen in uw testament.

De Dierenambulance Groningen moet het voornamelijk hebben van steun van donateurs. Wellicht doneert u reeds, en daar zijn we u enorm dankbaar voor. Maar hoe mooi zou het zijn als u ons goede werk ook in de toekomst zou kunnen blijven steunen?

De Dierenambulance Groningen is een ANBI-gecertificeerde organisatie. Dit betekent, dat wij geen erfbelasting verschuldigd zijn over de aan ons nagelaten legaten. Het volledige bedrag komt dus ten goede aan de Dierenambulance Groningen!

Wilt u meer informatie over nalaten aan de Dierenambulance Groningen? Neemt u dan contact op met Debby Seubers via ons algemeen nummer 050-579 1900,
of per email: Klik hier