Op 14 november 2018 ontvingen wij een melding betreffende een jonge zwaan die verstrikt was geraakt in een aantal schrikdraden die om een stuk weilanden waren gespannen.

Toen wij éénmaal aankwamen bij de zwaan, was hij sterk onderkoeld en verzwakt. Gelukkig liep het voor deze zwaan goed af, maar geregeld heeft de zwaan niet zoveel geluk. Veel vogels bekopen het vastzitten in schrikdraad namelijk met hun leven. Onze zwaan werd 16 november 2018, na een verzorging en rust te hebben ontvangen, weer vrijgelaten in het gebied waar hij vandaan kwam.

Wij snappen dat schrikdraad waarschijnlijk de meest effectieve vorm van afrastering is voor veel landbouwers en veehouders. Maar wij vragen u toch om te kijken naar alternatieven die rekening houden met dieren als zwanen, ganzen, eenden en andere grotere vogels.

Het is voor de vogels een verschrikkelijke manier om te sterven en volgens ons onnodig. Door met alternatieven te komen voor (schrik)draad zouden heel wat vogels een nare dood bespaard worden.

Dus bent u van plan om uw stuk land of erf af te rasteren, houd rekening waarmee u het afrastert. Met deze keuze voorkomt u een hoop ellende voor vogels.

Voor meer informatie over veilige afrasting voor vogels, verwijzen wij u naar de Vogelbescherming Nederland.