Onze jaarlijkse ledenvergadering is dit jaar op 10 mei om 20.00 uur. Als lid van onze vereniging bent u vanaf 19.45 uur van harte welkom bij ons aan de Friesestraatweg 199a te Groningen.

Graag willen wij weten hoeveel mensen er aanwezig zullen zijn, daarom vragen wij u een mail te sturen als u aanwezig wilt zijn. Het mailadres hiervoor is: administratie@dierenambulance-groningen.nl, aanmelden kan tot en met zondag 8 mei 2022.

Let op: de vergadering is alleen voor leden van Vereniging Dierenambulance Groningen “DAG”.

Agenda:
1. Opening
2. Vaststellen notulen 11 mei 2021
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Secretarieel jaarverslag 2021
5. Financieel jaarverslag 2021
6. Financiële begroting 2022
7. Verslag van de kascommissie
8. Benoeming leden kascommissie
9. Vaststellen van de contributie jaar 2022
10. Rondvraag
11. Sluiting.