Dierenambulance Groningen zoekt een bestuurslid met hart voor dieren. Mét verstand van financiën!

Vereniging Dierenambulance Groningen (DAG) verleent eerste hulp aan gewonde dieren van wad tot stad. Dat doen we door 24 uur per dag klaar te staan voor dieren in nood met professioneel opgeleide vrijwilligers.

Bestuur DAG
Het bestuur treedt op als faciliterend bestuur en zij ondersteunt en controleert de manager van de DAG. Het bestuur legt verantwoording af aan de leden van de vereniging. Ongeveer zeven keer per jaar wordt er vergaderd. De tijdsinvestering is gemiddeld vier uur per maand en de functie is onbezoldigd.

Wie zoeken wij?
DAG zoekt een enthousiaste penningmeester (bestuurslid) met een hart voor dieren. We zoeken iemand met bijvoorbeeld een bedrijfseconomische of bedrijfskundige financiële achtergrond. Vanuit het eigen werkveld is deze persoon bekend met processen rondom begroting, jaarrekening, belastingzaken, salarisadministratie en bankzaken.

Je bent bijvoorbeeld werkzaam (geweest) als controller, accountant, financieel manager of je hebt ervaring met een penningmeester functie. Je hebt zelf de praktische ervaring en kan vanuit die positie toezicht houden, adviseren, richting geven en zonodig bijsturen.

Bestuurlijke ervaring is een pré, maar dat hoeft niet. Belangrijk is wel dat je affiniteit met de organisatie en de vrijwilligers hebt die bij ons werken. Vereniging Dierenambulance Groningen is geen commercieel bedrijf en we hechten grote waarde aan de ontwikkeling van onze vrijwilligers. We zien graag dat je een actief en breed netwerk met je meebrengt.

Wat bieden wij?
Een mooie vereniging van betrokken mensen die zich inzetten voor dieren. Het bestuur kent een informele sfeer met goede onderlinge verhoudingen. Eens per jaar is er een BBQ voor de vrijwilligers en een open dag voor de donateurs en geïnteresseerden. Inbreng wordt gewaardeerd, er is veel ruimte voor ideeën en suggesties ter verbetering. Een belangrijke nevendoelstelling van DAG is om tijdelijke werk- of stageplekken aan te bieden aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt en hen kansen te bieden om werkervaring op te doen. Het bestuur zet zich dus ook in voor de ontwikkeling van vrijwilligers.

Hoe verder?
Ben je enthousiast? Stuur dan een mail naar info@dierenambulance-groningen.nl. Via deze weg is Gerben Wilbrink, voorzitter van het bestuur, ook beschikbaar voor eventuele vragen.

Reageren kan tot uiterlijk 15 januari 2023