Wij kregen een melding over een ree die met zijn kop vast zat in een hek in de omgeving van de van Ewsumweg in Rasquert. Het dier heeft, waarschijnlijk door pogingen om zichzelf te bevrijden, ook nog een verwonding aan zijn kop overgehouden.

Gelukkig konden wij het dier, met hulp van de brandweer, bevrijden van zijn benarde situatie. Het dier is vervolgens naar de opvang de Fûgelhelling gebracht. Waar het dier bij kan komen van zijn avontuur.